In veel organisaties wordt Pluriform toegepast voor het afhandelen van bedrijfskritische processen. Het is daarom van groot belang de continuïteit in het gebruik van Pluriform zo goed mogelijk te waarborgen. In eerste instantie is de leverancier bij verstoringen van de continuïteit het eerste aanspreekpunt (in het kader van de tussen klant en leverancier gesloten licentie/onderhoudsovereenkomst) en is de leverancier behulpzaam bij het zo snel mogelijk opheffen van de verstoring. Wanneer de leverancier (Pluriform Software en/of een Pluriform Partner) hierbij in gebreke blijft zit de klant met een groot probleem. Daarom probeert Stichting Waarborg Pluriform zo goed mogelijk de continuïteit van de klanten te waarborgen in geval van een onverhoopt optredende calamiteit. Er wordt voor gezorgd dat niet alleen de programmatuur (de broncode en de modellen) beschikbaar is voor het opheffen van de noodsituatie, maar ook dat de noodzakelijke expertise voor het uitvoeren van het onderhoud beschikbaar is en gemobiliseerd kan en mag worden.

De broncoderegelingen die door commerciële organisaties werden aangeboden bleken niet te passen bij samengestelde systemen, d.w.z. combinaties van Pluriform Basis (onderhouden door Pluriform Software) en branchemodellen (onderhouden door Pluriform Partners). Maar vooral waarborgen die regelingen naar ons oordeel veel minder goed de positie van de klant. Pluriform Software en zijn partners hebben daarom besloten om een onderlinge waarborgstichting op te richten die deze tekortkomingen niet heeft. De stichting heeft een driehoofdig bestuur van Pluriform Software, een Pluriform Partner en een Pluriform Klant.

Stichting Waarborg Pluriform maakt afspraken met Pluriform Software, de Pluriform Partners en Pluriform Klanten om samen de continuïteit van alle Pluriform Programmatuur te waarborgen. De stichting krijgt van betrokkenen (toegang tot) de expertise om zowel Pluriform Basis als de combinatie van Pluriform Basis en een brancheoplossing te verifiëren op de juiste werking. Ook heeft de stichting de expertise en de toegang tot het netwerk van Pluriform-modelleurs om correctief onderhoud te organiseren als een leverancier in gebreke mocht blijven.