Stichting Waarborg Pluriform is opgericht als vangnet in het geval dat Pluriform Software of een partner onverhoopt 'in gebreke blijft'. In veel organisaties wordt Pluriform toegepast voor het afhandelen van bedrijfskritische processen. Het is daarom van groot belang de continuïteit in het gebruik van Pluriform zo goed mogelijk te waarborgen.

Bij een verstoring van de continuïteit is in eerste instantie de leverancier behulpzaam bij het zo snel mogelijk opheffen van de verstoring. Wanneer de leverancier hierbij in gebreke blijft zit de gebruiker van Pluriform met een probleem. Om die reden is Stichting Waarborg Pluriform opgericht. In het geval van een onverhoopt optredende calamiteit kan een Pluriform-gebruiker een beroep doen op het uitvoeren van correctief onderhoud door de stichting.

De stichting heeft daartoe contracten afgesloten met Pluriform Software en haar partners om in het geval van een calamiteit de beschikking te krijgen over de bij de notaris gedeponeerde actuele broncode van het betreffende systeem. Ook heeft de stichting toegang tot modelleurs die het noodzakelijke correctieve onderhoud kunnen verrichten.

Om een beroep te kunnen doen op de stichting is het noodzakelijk in het bezit te zijn van een geldig waarborgcertificaat. Dit certificaat kan verkregen worden door het ondertekenen van de actuele Gebruiks- en Servicevoorwaarden Pluriform waarin een speciaal waarborgartikel is opgenomen. De Gebruiks- en Servicevoorwaarden Pluriform vindt u op de website van Pluriform Software.